Velkommen til hjemmeside for
SØLLERØD SENIOR SPORT

Vore idrætsaktiviteter er seniorgymnastik, seniorboldspil (badminton, volleybold, bordtennis), seniorsvømning, og seniorstavgang, bridge, patchwork og kroket i Rudersdalområdet, men der foregår meget mere i SØLLERØD SENIOR SPORT. Blad selv videre på hjemmesiden.

Stacks Image 5570